Mikční deník

Mikční deník je praktickým pomocníkem před první návštěvou lékaře, ale i při sledování průběhu inkontinence. Je to tabulka, do které si pacient zaznamenává údaj o příjmu a výdeji tekutin průběhu 24 hodin.

Jak používat mikční deník

Deník začněte vyplňovat několik dnů před návštěvou lékaře a přineste ho s sebou na vyšetření. Pozorování dodržujte 2-3 dny, ale samozřejmě můžete i déle. Záznamy pak lékaři pomohou při stanovení inkontinenčního stupně

Co mikční deník sleduje

Do deníku budete zaznamenávat příjem a výdej tekutin pacienta s inkontinencí za 24 hodin. V deníku budete zaznamenávat: